Electronic library

Бугунь сени кене хатырладым... Шиирлер

Сейран Сулейман
  • 2020 year
  • 128 pages

About the book

Бу джыйынтыкъкъа шаирнинъ чешит йылларда язгъан шиирлери кирсетильди. Китап окъуйыджыларнынъ кениш даиресине къарарлаштырылгъан.

Genre

  • Poetry and drama