Electronic library

Сагълыкъ эсаслары. 1-инджи сыныф

Авторский коллектив
  • 2012 year
  • 136 pages

About the book

«Сагълыкъ эсаслары» дерслиги умумтасиль мектеплерининъ 1-инджи сыныф талебелери ичюн тизильген программа эсасында азырланылды. Дерсликнинъ мундериджеси яшайыш тарзыны яхшылаштырмагъа, балаларнынъ сагълыгъы, телюкесизлиги ве эр тарафлама инкишаф этмесине догърултылгъан. Дерслик земаневий педагогик технологиялардан, талебелернен оджа арасында козьде тутулгъан интерактив усуллардан файдаланылмасыны козьде тута.

Genre

  • Children's literature
  • Scientific and educational literature