Electronic library

Kur’an Mucizesi: Sûreleri Okuma İlkeleri

Bülent Genç
  • 2017 year
  • 157 pages

About the book

Bu kitap bir Kur’an teviliçalışmasıdır. Kur’an tefsir çalışmaları genel olarak ayetlerin sûredisiplinlerindeki yerlerinden farklı olarak kâinattaki yaşamsal karşılığı üzerinden anlamlandırma yapılması ile gerçekleşir.Sûreesasına göreyapılan tefsirler ise nüzulüne sebep olan olaylar, kâinatta yaşanan durumlar ve insan üzerindeki tecellileregöreyapılmaktadır. Her tefsir çalışması,ayet ve sûreler üzerinden yapılan Allah’a bir methiye, muhataplara ise bir nasihat özelliği taşır. Tefsir, yorumcununokuduğu metni düşüncesinde karşılaştırdığı olay ve olgular üzerinden anladığı kadarı ile değerlendirmesinden başka bir şey değildir. Genelde ise tefsirciler kişisel bakış açıları ile deyorumlarda bulunurlar. Bu da sağlıklı bir tefsir çalışmasına ulaşabilmemizi zorlaştırır. Bu sebeplerden dolayı da tefsirçalışmalarını zevki olarakdeğerlendirerek okumak yerinde olur. Kişinin düşüncelerine sınır vurmadan okumalarda bulunması da Rabbinekarşı olan O’nu bilme sorumluluğu sebebiyle gereklidir.

Genre

  • Religion and spirituality