Electronic library

QIRIMTATAR TİLİ 7 / КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 7

А. Меметов Л. Алиева
  • 2015 year
  • 168 pages

About the book

Bu derslikte ğayet tavsilâtlı sürette söz çeşitlerinden fiil talil etile. Alfiil, isimfiil, sıfatfiillernen beraber biraz da bağlayıcılar, nidalar ve modal sözler kibi yardımcı söz çeşitleri elge alına. Tertip eticiler – A.Memetov, L. Aliyeva. В этом учебнике подробно изучается такая часть речи, как глагол. Вместе с причастиями, деепричастиями и глагольными существительными также рассматриваются союзы, междометия и модальные слова. Составители – А.Меметов, Л.Алиева

Genre

  • Children's literature