Electronic library

Menakıb-I Çihar Yar-İ Güzin

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk
  • 2009 year
  • 592 pages

About the book

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzin Dört halifenin ve Eshâb-ı Kirâmın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini menkıbeler ile çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. On iki bâb dan oluşmakdadır.

Genre

  • Religion and spirituality