Electronic library

Cevâb Veremedi

Harputlu İshak Efendi
  • 2009 year
  • 368 pages

About the book

Bu kitâbı yazmakdan maksadımız, sâdece protestan misyonerlerin, islâm dîni aleyhinde neşr etdikleri kitâb ve broşürlere cevâb vermek, onlara mukâbele etmek vazîfesini yerine getirmekdir. Dinlerini ve râhatlarını korumak isteyen hıristiyan hemşehrilerimiz de, bu misyonerlerden râhatsız ve zararlarını def’ etmek husûsunda bizim ile aynı fikrdedirler.

Genre

  • Religion and spirituality